Styrelsen

Laxarby byalags styrelse består av

Ordförande och Marknads

kontakt utställare
Kajsa Gustavsson
070-961 64 19 kajsa.gustavsson@telia.com

Vice Ordförande Tomas Ring
070-380 05 14 ringsakeriab@gmail.com

Sekreterare Gunvor Håkansson
070-937 72 83

Kassör och Marknadskontakt artister och myndigheter
Ulla Persson
070-854 02 02

Ledamot Carina Svensson
070-526 89 23

Ledamot Gunilla Gustavsson
070-896 06 95

Ledamot Vanja Johansson
070-657 80 78

Suppleant Lena Pettersson
070-325 73 61 lena.gunilla@hotmail.com

……

Webb/tryck
Åsa Carlsson info@asacarlsson.se, www.asacarlsson.se